Please Wait For Loading

Náš tím

    Navigácia
  • Domov
  • Náš tím

Expert

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

audítor č. licencie SKAu 395

daňový poradca č. osvedčenia SKDP 59/92

znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo

certifikovaný účtovník expert

expert IAS/IFRS

Ing. Ružena Straková, MBA

audítor č. licencie SKAu 797

daňový poradca č. osvedčenia SKDP 248/94

znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo

certifikovaný účtovník expert

expert IAS/IFRS

osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky o finančnej kontrole a vnútornom audite

odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Odborný tím

Ing. Natália Pagáčová

asistent daňového poradcu

Ing. Silvia Schmidtová

manažér auditu

Ing. Radka Veselá

manažér auditu

Ing. Erika Chrenková

manažér auditu

Ing. Michaela Kudelásová

manažér auditu

Ing. Ľubomír Tomovič

manažér auditu

Ing. Ivona Krajčovičová

manažér auditu

PhDr. Lucia Mičová

manažér ľudských zdrojov