Please Wait For Loading

Manažérstvo kvality

    Navigácia
  • Domov
  • Manažérstvo kvality

Manažérstvo kvality

Spoločnosť si plne uvedomuje dôležitosť uspokojovania požiadaviek a potrieb zákazníkov. Z toho dôvodu kladie vysoký dôraz na zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb. Zapojením všetkých pracovníkov do tohto procesu neustále systém manažérstva kvality zlepšujeme.

Spoločnosť TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. vlastnila do roku 2017 Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 a Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

Tieto štandardy kvality sme zapracovali do interných predpisov. Ročne vykonávame prieskum spokojnosti zákazníkov s našimi službami. Rovnako prebieha vzájomné hodnotenie zamestnancov ako i pravidelné hodnotiace rozhovory s cieľom konštruktívnej kritiky i plánovania ich odborného rastu.