Please Wait For Loading

Školiteľstvo a lektorstvo

    Navigácia
  • Domov
  • Školiteľstvo a lektorstvo

Školiteľstvo a lektorstvo

V priestoroch našej spoločnosti pravidelne organizujeme v období december – január školenia po novele príslušných zákonov:
– zákon o účtovníctve
– zákon o dani z príjmov
– zákon o dani z pridanej hodnoty
Tieto školenia môžu bezplatne absolvovať všetci klienti s paušálnou odmenou.
Okrem toho vykonávame našimi zamestnancami prednášky na špeciálne témy v priestoroch u klienta. Medzi najčastejšie témy patria:
– inventarizácia majetku
– daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov v prostredí vysokých škôl
– IFRS