Please Wait For Loading

Profil spoločnosti

    Navigácia
  • Domov
  • Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Hlavným predmetom podnikania je audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, lektorská, vzdelávacia a školiaca činnosť.

Spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov.

Poskytujeme zákazníkom služby prvej triedy, aby sme im pomohli dosiahnuť dobre uvážené rozhodnutia a efektívne využívať svoje zdroje. Je našou vytrvalou snahou budovať spoločnosti prestížne meno.

Naša zákaznícka sieť je geograficky rozmiestnená po celom Slovensku.

Spoločnosť venuje veľkú pozornosť kapitálu ľudských zdrojov. Je našou snahou pritiahnuť ľudí vysokého potenciálu, s využitím priaznivého motivačného systému. Venujeme pozornosť spolupracovníkom cez otvorené vzťahy a fungujúci vzdelávací systém.

Spoločnosť vždy bude prikladať dôraz na odborné znalosti, skúsenosti a inteligenciu, správať sa ako dôveryhodný a dlhodobý partner pre svojich zákazníkov.

V roku 2006 založila spoločnosť TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. nadáciu s názvom Nadácia TAX – AUDIT Slovensko. Nadácia podporuje záujmové aktivity v oblasti vzdelávacích, humanitných, zdravotníckych a telovýchovných činností. Ročne rozdelí nadácia približne 20 tisíc EUR.