Please Wait For Loading

Poradenstvo, iné služby

    Navigácia
  • Domov
  • Poradenstvo, iné služby

Poradenstvo, iné služby

– finančná analýza
– finančný plán
– spracovanie podnikateľského zámeru
– posúdenie ekonomickej životnosti majetku
– zaradenie majetku do odpisových skupín
– príprava interných smerníc pre oblasť účtovníctva
– finančné poradenstvo
– investičné poradenstvo

Pri kontrole a rekonštrukciách účtovníctva sa zameriavame na:
• kontrola formálnej správnosti predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola správnosti zaúčtovania predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola posúdenia oprávnenosti nároku na daňové náklady či odpočty DPH,
• rekonštrukcia dane z príjmov a posúdenie správnosti vykonaného transferu výsledku hospodárenia na základ dane,
• opravy chýb minulých období.