Služby

Naša spoločnosť poskytuje tieto služby:

Audítorské služby

 • Audity
  • účtovných závierok
  • výročnej správy
  • verejnej správy
  • medzinárodných grantov
  • špeciálnych služieb
  • ekonomicky oprávnených nákladov
  • zásob
 • Služby preverenia a uisťovacie služby
 • Kontrola účtovníctva alebo majetkovej a finančnej situácie

Poradenstvo

 • Daňové, účtovné, finančné a investičné poradenstvo
 • Spracovanie podnikateľského zámeru
 • Finančná analýza, finančný plán
 • Poradenstvo pre zahraničných klientov
 • Posúdenie ekonomickej životnosti majetku
 • Zatriedenie majetku do kódov Klasifikácia stavieb a Klasifikácie
  produkcie a následné zaradenie majetku do odpisových skupín v súlade so zákonom o dani z príjmov

Školiteľstvo

Spoločnosť pripravuje prednášky na tieto témy:

 • zákon o účtovníctve
 • zákon o DPH
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • DPH vysokých škôl
 • zákon o dani z príjmov
 • postupy účtovania

Radi Vám pomôžeme! Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.