O spoločnosti

TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. je audítorská spoločnosť s licenciou Slovenskej komory audítorov č. 131, ktorá od roku 1997 poskytuje široký okruh komplexných poradenských služieb v audítorskej a účtovnej oblasti. Od roku 2014 spoločnosť poskytuje pre klientov daňové poradenstvo – osvedčenie č. 128/2014.

TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. poskytuje:

  • Audítorské služby účtovných závierok, výročnej a verejnej správy a pod.
  • Služby preverenia a uisťovacie služby
  • Kontrola účtovníctva alebo majetkovej a finančnej situácie
  • Daňové, účtovné, finančné a investičné poradenstvo
  • Spracovanie podnikateľského zámeru, vytvorenie finančného plánu a finančnej analýzy
  • Školenia o zákonoch (zákon o účtovníctve, DPH, dani z príjmov, inventarizácia majetku, postupy účtovania a ďalšie)

Odbornú činnosť spoločnosti zabezpečuje tím zamestnancov pod vedením expertov Ing. Ruženy Strakovej, MBA Ing. Viliama Kupca, PhD., MBA. Spoločnosť v prípade potreby spolupracuje s externými audítormi, asistentmi audítora, daňovými poradcami a certifikovanými účtovníkmi.

Audítorské a poradenské služby vykonáva spoločnosť pre klientov pôsobiacich v takmer všetkych ekonomických sektoroch, napríklad oblasti elektrickej energie, stavebnej výroby, potravinárskej výroby, obchodu, zdravotníctva, ľahkého priemyslu, hotelierstva a pod.

Radi Vám pomôžeme! Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.