Úvod
sp
  sp
stProfil spoločnosti
stSlužby
stReferencie
stKontakt
stSpráva o transparentnosti
sp
Vitajte na našich
internetových stránkach
 
sipkaAudit
sipkaPoradenstvo
sipkaŠkoliteľstvo
 
 

TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
Kapitulská 14
917 01 Trnava

Pobočka:
Nám.1.mája č.14
921 01 Piešťany
Slovenská Republika

tel.: +421 33 534 92 91
fax: +421 33 534 92 93
e-mal: taxaudit@slovanet.sk

 
 

Profil spoločnosti

Licencia Osvedčenie na výkon daňového poradenstvaTAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. je audítorská spoločnosť s licenciou Slovenskej komory audítorov č. 131, ktorá od roku 1997 poskytuje široký okruh komplexných poradenských služieb v audítorskej a účtovnej oblasti. Od roku 2014 spoločnosť poskytuje pre klientov aj daňové poradenstvo - osvedčenie č. 128/2014. Hlavným predmetom podnikania je audítorské overovanie účtovných závierok, lektorská a školiaca činnosť.
 
Odbornú činnosť spoločnosti zabezpečuje tím zamestnancov pod vedením expertov:
 Ing. Ružena Straková
- Audítor č. licencie SKAu 797
- Daňový poradca č. osvedčenia SKDP 248/94
- Znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo
- Certifikovaný účtovník expert
- Expert IAS/IFRS
- Odborne spôsobilá osoba na verejné  obstarávanie
- Viceprezidentka Slovenskej komory audítorov v Bratislava
- Členka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
 
 Ing. Viliam Kupec, PhD.
- Audítor č. licencie SKAu 395
- Daňový poradca č. osvedčenia SKDP 59/92
- Znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo
- Certifikovaný účtovník expert
- Expert IAS/IFRS
 
Spoločnosť v prípade potreby spolupracuje s externými audítormi, asistentmi audítora, daňovými poradcami a certifikovanými účtovníkmi.

Za účelom eliminácie možného rizika vzniku škody je spoločnosť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Klientelu spoločnosti tvoria tuzemské aj zahraničné právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Oblasť pôsobnosti klientov spoločnosti zahŕňa takmer všetky ekonomické sektory, napríklad oblasti elektrickej energie, stavebnej výroby, potravinárskej výroby, obchodu, zdravotníctva, ľahkého priemyslu, hotelierstva a pod.
 
MANAŽÉRSTVO KVALITY »
 
Copyright © 2009 - 2014 TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok